Monaco er verdens nest minste land, og befinner seg på den franske riviera ved Middelhavet, mellom Nice og den italienske grense. Det er et av verdens mest folketette land. Det offisielle språket er fransk, og euro er landets valuta. Monaco har nasjonaldag den 19. november og omtrent 90 % av landets innbyggere er romersk- katolske. En av tre innbyggere er millionærer, og Monaco er en av verdens dyreste steder å leve og bo.

Monaco er kjent blant annet for sine flotte kasinoer, sine fantastiske yachter, mange russiske oligarker, sine racerbilløp som Grand Prix de Monaco, sine vakre kvinner og ikke minst sine renommerte restauranter som kjøkkensjef Alain Ducasse sin trestjerners Michelin restaurant på Hotel de Paris.

Betyr munk

Monaco, som på italiensk betyr «munk», ble grunnlagt i 1215 av en genovesisk koloni. En tolkning av historien forteller at i 1297 inntok Francois Grimaldi forkledd som munk, festningen som beskyttet byen, og siden den gang har denne familien styrt Monaco, med unntak av i perioden 1789 til 1814 da Monaco var under fransk kontroll. I 1861 ble Monacos suverenitet anerkjent av den fransk-monegaskiske traktaten.

Frem til 1911, da Monacos grunnlov ble underskrevet, var fyrsten eneveldig. Siden den gang har Monaco vært styrt som et konstitusjonelt monarki, med fyrsten som øverste leder. I juli 1918 ble det inngått en avtale mellom Frankrike og Monaco som innebar at Frankrike hadde et begrenset ansvar for å beskytte Monaco. Den innebar også at Monaco måtte koordinere sin politikk i forhold til fransk økonomi, franske politikere og det franske militæret. I tillegg regulerte avtalen at bare en fransk statsborger eller en monegaskisk statsborger kunne være fyrste.

I 1962 ble en ny konstitusjon innstiftet. Den sørget for at et nasjonalråd ble stiftet. Først bestående av 18 medlemmer, og senere bestående av 24 medlemmer. Nyvalg utstedes hvert femte år. De lovgivende funksjonene deles mellom nasjonalrådet og fyrsten. Den utøvende makten innehas av en statsminister som er fransk statsborger. Han utnevnes av fyrsten blant kandidater som de franske styresmaktene har utpekt.

Regjeringsrådet består av tre offentlige tjenestemenn som leder henholdsvis; finans, offentlig arbeid samt innenrikspolitiske saker. Alle tre representanter utpekes av fyrsten. Monaco består av en kommune med 15 valgte representanter som ledes av en borgermester.

Kvinner fikk i første omgang stemmerett ved kommunevalget i 1945, og først i 1963 fikk de lov til å delta ved valg av nasjonalt råd. Inntil 2003 var stemmerett kun forbeholdt «ektefødte» monegaskere over 21 år. I 2003 ble denne loven endret til også å gjelde de som hadde oppnådd monegaskisk statsborgerskap, samtidig som aldersgrensen for å stemme ble senket fra 21 år til 18 år.

I 2002 ble ny traktat underskrevet mellom Monaco og Frankrike. Denne avtalen skulle sikre at Monaco forble selvstendig selv uten en arving til tronen. Nåværende fyrst Albert II overtok tronen etter sin far, fyrst Rainier, i 2005.

Monaco har ikke selv et militært forsvar, men forsvares av Frankrikes hær. Dette ble nedtegnet i Versaillestraktaten av 1917. Fyrstefamiliens sikkerhet forsvares av en privat hær, mens 390 politifolk beskytter resten av innbyggerne i Monaco.

Inntekter

Monacos inntekter kommer primært fra turisme, eiendomssalg, finanstjenester og mindre, verdiskapende industri. Regjeringen har enerett på telefonitjenester, post og tobakksalg. Monaco er kjent for å være et skatteparadis, både for privatpersoner og bedrifter. Privatpersoner betaler ikke skatt av personlig inntekt, og bedrifters skatt til staten er svært lav.

Det eksisterer omtrent ingen arbeidsledighet i Monaco, da fyrsten garanterer alle innbyggere arbeid. Man må minimum være 16 år for å kunne jobbe, og det er spesielle vilkår helt frem til man fyller 18 år. Brytes regelen om minstealder, kan den straffes med fengselsstraff. En ansatt jobber 39 timer i uken.